Åsane Næringspark

Prosjektert næringsbygg på ca 13.500 kvm. på ferdig regulert eiendom for næring, industri
og produksjon. Bygget vil inneholde 10.000 kvm kontor, lager og produksjonslokaler, samt
ca. 140 parkeringsplasser innendørs i underetasje. Lokalene kan inndeles etter leietakers ønsker.