Boligprosjekter

 

Skjoldnesprosjektet

Eiendommen på 43 da ligger på Skjoldnes i Fana, og er av de aller mest attrative tomtene for boligutvikling i bergensområdet. Beliggenhet og markedspotensiale inviterer til utvikling av unike livsstilskonsepter.

Les mer her!Bjånes Fjordboliger

Etter 7 års planlegging, så har vi nå fått godkjent en helt ny kommunedelplan for Bjåneshalvøyen, der planen åpner for bygging av ca 1.200 - 1.500 boliger.
Planområdet er på hele 2.200 d.a, og strekker seg fra Moldegaard til Hatvik. Prosjektet er et samarbeid mellom grunneierne på Bjånes og Moldegaard, samt en utbyggingsgruppering som består av Milepel, Lie-Gruppen, GSE Sandvik og Obos.

Les mer her!