Markedsføring

Forhåndssalget av prosjektene starter når reguleringsplanen er godkjent, evt når rammetillatelse foreligger. Å markedsføre konseptuelle prosjekt er en styrke, fordi vi skiller oss ut fra andre prosjekter og vi har merverdier så spille på om er attraktive for målgruppene vi henvender oss til. Milepels forretningsfilosofi er at prosjekt utviklet med behovsrettede, konseptuelle merverdier fremstår med sterkere markedskraft og oppnår bedre markedspris enn konvensjonelle prosjekter.