Om Milepel

 

Selskapet

Milepel as et utviklingselskap for eiendommer innenfor bolig, fritid og næring.
Selskapet ble etablert i 2008 av eiendomsutvikler Christian Foss, som allerede som 22-åring i 1996 startet med å pusse opp og selge sin egen hybel.
Derfra til Milepel ligger mange års erfaring og suksessrike prosjekter, som Crowded House, Hotell Sandviken Brygge, Rekstenbyggene og Ulriken643. Personlig engasjement, gründerånd, skaperglede og vilje til å gå egne veier, har resultert i Milepel og en ny tankegang innen eiendomsutvikling i Norge.


Selskap og kapital

Milepel AS er etablert med en fullt innbetalt aksjekapital på 65 millioner kroner.
Selskapet har en betydelig ordrereserve for utvikling av eiendom de neste 8-10 år.


Eiere og styre

Samtlige aksjer i Milepel as eies av Substansia AS. Dette selskapet eies 100 % av
Christian Foss. I Milepel sitt styre sitter Christian Foss, Gøril Skar og Agnete Foss.


Ledelse og ansatte

Selskapets ansatte er Christian Foss og Gøril Skar. Selskapet har overordnet kompetanse på helhetlig eiendomsutvikling, men kjøper inn tjenester i betydelig omfang fra eksterne partnere knyttet til de prosjekter som selskapet styrer og utvikler.


Partnere

Selskapet har valgt å ha en liten basisorganisasjon tilknyttet et nettverk av sterk, ekstern fagkompetanse innen arkitektur, planarbeid, juridisk bistand, konseptutvikling, interiørdesign m.m. Milepel har disse som faste samarbeidspartnere på våre eiendomsutvikling-
prosjekter:

Konseptutvikling og markedsføring:
Boska Reklame AS ved Øyvind Boska
Grafisk Design: Trendspotter ved Gaute Hatlem
Arkitekter: 1:1 Arkitekter, Grieg Arkitekter og Arkitektkontoret 3RW
Plankonsulenter: Opus og Asplan Viak
Interiørarkitektur: Interiørplan ved Einar Salomonsen og Anne Bjørnstad
Banker: SR-Bank, Nordea, Handelsbanken, Fana Sparebank. Sparebanken Sogn og Fjordane
Byggtjenester: Fana Elektro, LTB Bygg, Hole Glass, Glassbjerget, Interiørsnekkeriet, Byggoppdrag, Fana Blikk, Anders O Grevstad, Sæterdal Elektro, Interiørsnekkeriet
Juridisk: Advokatfirma Schjødt
Revisjon: Fakta Revisjon og Bjørgvin Revisjon
Regnskap: Reto Regnskap
Meglere: Eiendomsmegler1, Aktiv Eiendom, DNBNOR Eiendom, DNBNOR Næringsmegling
Corporate: Artecia Capital, Saga Corporate Finance