Prosjektering

Når reguleringsplanen er godkjent og rammetillatelse gitt, basert på omsøkt konsept og utbyggingsplan, så er de vesentligste risikofaktorene i et prosjekt eliminert. Med en aktiv, tett, åpen og ryddig dialog med lokalsamfunnet kan vi få gjennomført prosjekter med større gevinst på de områdene av et eiendomsutviklingsprosjekt som har størst verdipotensiale.