Regulering

Basert på vårt fremlagte konsept går vi i dialog med kommunen, foretar volumstudier og
skisserer bebyggelsesplan for eiendommen, så søker vi eiendommen regulert.
Parallelt med at reguleringsplanen behandles, videreutvikler vi konseptet, prosjekterer den ønskede utbygging og inngår rammeavtale med entreprenør for prosjektet