Ulriksbanen

Ulriken643 er merkenavnet på tilbud, aktiviteter og opplevelser som er utviklet på det høyeste av de 7 fjell. Under konseptet ”høyfjellet midt i byen” skal Ulriken fremstå som et unikt fyrtårn, turistattraksjon og rekreasjonsområde for Bergen. Ulriken byr på et mangfold av opplevelser og muligheter for aktiviteter.

Ulriken643 eies av ca 50 lokale aksjonærer, der Milepel er største aksjonær med en eierandel på ca 73%. Milepel har vært en pådriver for å utvikle dagens konsept rundt Ulriksbanen, da vi reåpnet anlegget den 1. mai 2009 etter en omfattende renovering av gondolbaneanlegg med tilhørende tekniske installasjoner, stasjonsbyggene, og bygging av ny restaurant på Ulrikens topp - Skyskraperen.