Visjon & idé

Tankegang

I Milepel er et byggprosjekt noe som innbefatter både husbygging og merkevarebygging.
Som eiendomsutviklere inspirert av moderne merkevaretankegang, er vi opptatt merverdien som ligger i å utvikle både materielle og immaterielle verdier. Et eiendomsprosjekt er for oss mer enn mørtel, spiker og treverk. Det er òg fantasi, opplevelser og livsstilsverdier. Å utvikle kjerneverdier og merverdier innenfor en konseptuell helhetstankegang gjør Milepel i stand til å levere boligprosjekter som fremelsker livsstil eller næringsbygg tilrettelagt for fruktbare produksjonsmiljø. Ved å utvikle eiendom i lys av moderne merkevareteori, får prosjektene en sterkere markedsorientering og bevissthet rundt målgrupper, behov, holdninger, identitet og omdømme.


Forretningsidé

Milepel skal utvikle de prosjektene innen bolig, fritid og næring der verdiskapingen er størst.


Driftsfilosofi

Milepel utvikler materielle og immaterielle verdier på en måte som gjør en eiendom mer egenartet og verdifull.


Visjon

Milepel AS skal representere en milepæl for verdiskaping innen eiendomsutvikling.