Visjon & konsept

 

Visjonsdokument

I Milepel ønsker vi å vise at noen har tenkt før vi går igang. Derfor er det å ha en visjon for våre utviklingsprosjekt viktig. Det sikrer oss godt forankrete prosjekt med stedspesifikke egenskaper og verdier. Det gjør det mulig å relatere disse aktuelle behov i markedet, gjøre dem til attraktive livsstilsverdiene for ulike målgrupper og til syvende og sist: sikre at prosjektet blir et postivit bidrag til stedsutvikling der eiendommen er lokalisert.
En Milepelvisjon tar utgangspunkt i tre forhold :

  • Hvilke egenskaper (geografiske, historiske, kulturelle, virksomhetsmessige osv.) er det som preger området vi skal utvikle?
  • Hvilke av disse kan vi løfte fram og utvikle til nye, unike bo-/næringskonsept som er attraktive for spesifikke målgrupper?
  • Hvilke av disse vil utfylle og styrke stedets identitet og attraktivitet?

 

Konseptutvikling

Det er en gruppe mennesker vi utvikler for og det er deres tilværelse vi tilrettelegger for.
Derfor inngår både materielle og immaterielle byggverk i et typisk Milepelprosjekt.
Vi ser det som en klar styrke å kunne utvikle et helhetlig og gjennomtenkt konsept fra grunnen av.
Da blir alt, ned til minste detalj, et bevisst valg gjort for å underbygge
og forsterke prosjektets overordnete, konseptuelle idé. På alle plan kan vi da være
optimalisere det som skal være unikt for vårt prosjekt, f.eks. "høyfjellet midt i byen" eller
"Vest-Norges Provençe".