Analyse

 

Stedsanalyse

Ved å ha en god stedsanalyse som grunnlag for de eiendommene vi utvikler, vil vi å unngå å komme utenfra og bringe fremmedelementer inn i lokalsamfunnet. Der det er mulig ønsker vi at et Milepelprosjekt skal begynne innefra, å ta utgangspunkt i stedets spesifikke egenskaper og verdier. Ved å ta hensyn til stedets omdømmer, historie, kultur, tradisjoner, lokal byggeskikk osv. oppnår vi en vinn-vinn situasjon der vi både styrker prosjektet og stedet egenart.


Behovsanalyse

En stedsanalyse kan avdekke hvilke egenskaper og særtrekk som er unike for et område. I behovsanalysen ser vi på hvilke av disse egenskapene og verdiene som svarer til etterspørsel og behov i markedet. Ved å løfte fram disse verdiene kan vi utvikle prosjekt som er stedstilpasset, ekte og særegne, samtidig som det har en sterk appell til markedet.